BKAV Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
bkav amp

Công ty Bkav

www.bkav.com.vn

Tuyển dung Tháng 06/2019

Công ty BKAV Tuyển dụng:


Tuyển Sinh viên thực tập (Lĩnh vực Lập trình)

  • Hạn nộp: 30/06/2019
  • Nơi làm việc: Hà Nội

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

  • Hạn nộp: 30/06/2019
  • Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Tuyển Sinh viên thực tập Android

  • Hạn nộp: 30/06/2019
  • Nơi làm việc: Hà Nội

Tuyển Nhân viên học việc Chăm sóc Khách hàng

  • Hạn nộp: 30/06/2019
  • Nơi làm việc: Hà Nội

Tuyển 20 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng qua điện thoại

  • Hạn nộp: 30/06/2019
  • Nơi làm việc: Hà Nội

Xem Chi Tiết tại: Tuyendung.bkav.com.vn