CÀ PHÊ MUSEUM TUYỂN DỤNG

CÀ PHÊ MUSEUM TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng pha chế, thu ngân và phục vụ.
Làm theo gian thời cố định được sắp theo lịch.
Ưu tiên làm lâu dài.
* PHA CHẾ : NAM NỮ ĐỀU ĐƯỢC
– Thời gian: 6h – 14h
hoặc 14h – 22h
hoặc 17h – 22h
* THU NGÂN : NỮ
– Thời gian : 6h – 17h30
* PHỤC VỤ : NAM NỮ ĐỀU ĐƯỢC
– Thời gian : 6h – 11h
hoặc 6h – 12h
! Mọi chi tiết xin liên hệ qua sđt 0974 694 546 (Nhựt)
Địa chỉ : Museum Coffee, số 52 Ngô Quyền

ỨNG TUYỂN