Cafe Bida 24h Trần Hoàng Na Tuyển dụng

Cafe Bida 24h Trần Hoàng Na Tuyển dụng

Tuyển 2 phục vụ nam-nữ

Ca 6-18h và 18h-1h

Lương: 15k/h

Liên hệ 0945968296 A Thiện

ỨNG TUYỂN
TDN 75