Cafe Đá Cần Tuyển Nhân viên Phục vụ

Cafe Đá Cần Tuyển Nhân viên Phục vụ

Địa chỉ: Số 28 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 8, Tp Bạc Liêu

ỨNG TUYỂN
TDN 108