Cafe Nguyệt Quế Tuyển dụng

  • 1 bạn pha chế làm theo ca (ưu tiên có kinh nghiệm)
  • 2 bạn phục vụ làm theo ca(ưu tiên có kinh nghiệm)

Yêu cầu:

  • Không cần trình độ
  • Trung thực,chuyên cần và nhiệt tình với công việc

Lương: thỏa thuận

Địa chỉ: Liên hệ trực tiếp và phỏng vấn tại 102,Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Tp. Trà Vinh

Liên hệ: 09 49 49 49 98

ỨNG TUYỂN
viec lam them tra vinh 8 1