CMC Tuyển dụng Tháng 07/2023

CMC Tuyển dụng:

CMC Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Tài chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31-08-2023
 2. Thư Ký/ Trợ Lý Ban Lãnh Đạo Cấp Cao
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31-07-2023
 3. Chuyên viên Quản trị rủi ro
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31-07-2023
 4. Chuyên viên Kinh doanh Cho thuê Văn phòng
  - Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31-07-2023
 5. Trưởng nhóm Tư vấn Thuế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31-07-2023
 6. Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31-07-2023
 7. Chuyên viên Phát triển Văn hoá
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31-07-2023
 8. Chuyên viên Tài chính Kế hoạch
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31-08-2023

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :