Đại học Võ Trường Toản Tuyển dụng

ỨNG TUYỂN:

vttu amp

Đại học Võ Trường Toản

www.vttu.edu.vn
Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Đại học Võ Trường Toản Tuyển dụng:


☆ Giảng viên – ĐH Võ Trường Toản
↺ 11/07/2018
- Hậu Giang
☆ Kỹ sư xây dựng – ĐH Võ Trường Toản
↺ 30/06/2018
- Hậu Giang

Xem Thêm: Việc làm Hậu Giang