Điện máy Chợ Lớn Tuyển dụng Tháng 11/2022

Siêu thị Điện Máy Chợ Lớn Tuyển dụng:

Điện máy Chợ Lớn Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[ Bình Chánh ] - [ Nhân viên Tư vấn bán hàng ]
Hồ Chí Minh (TP) - Bình Chánh - 8.000.000 - 10.000.000 - Số lượng: 3
Hạn nộp hồ sơ: 12-12-2022

[ Thủ Đức ] - [ Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng ]
Hồ Chí Minh (TP) - Thủ Đức - 8.000.000 - 10.000.000 - Số lượng: 3
Hạn nộp hồ sơ: 16-01-2023

[ Quận 4 ] - [ Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng ]
Hồ Chí Minh (TP) - Quận 4 - 8.000.000 - 10.000.000 - Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: 09-12-2022

[Bình Thủy - Cần Thơ] Kế toán
Cần Thơ (TP) - Bình Thủy - thỏa thuận - Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2022

[Bình Thủy - Cần Thơ] Chăm sóc khách hàng điều phối
Cần Thơ (TP) - Bình Thủy - thỏa thuận - Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2022

[Bình Thủy - Cần Thơ] Nhân viên phụ kho
Cần Thơ (TP) - Bình Thủy - thỏa thuận - Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2022

[Bình Thủy - Cần Thơ] Nhân viên thu ngân
Cần Thơ (TP) - Bình Thủy - thỏa thuận - Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2022

[Chi nhánh Phan Văn Trị - Gò Vấp] Nhân viên phụ kho
Hồ Chí Minh (TP) - Gò Vấp - 7.000.000 - 8.000.000 - Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2022

[Quận 12] Nhân viên phụ kho
Hồ Chí Minh (TP) - Quận 12 - 7.000.000 - 8.000.000 - Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2022

[ Quận 9 ] - [ Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng ]
Hồ Chí Minh (TP) - Quận 9 - 8.000.000 - 10.000.000 - Số lượng: 3
Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2022

[ Thủ Đức ] - [ Nhân viên Tư vấn Bán hàng ]
Hồ Chí Minh (TP) - Thủ Đức - 8.000.000 - 10.000.000+++ - Số lượng: 3
Hạn nộp hồ sơ: 30-11-2022

[Thủ Đức] Nhân viên thu ngân
Hồ Chí Minh (TP) - Thủ Đức - 7.000.000 - 8.000.000 - Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: 15-11-2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại:

TDN 170