Đồng Tâm Tuyển dụng Tháng 7/2023

Đồng Tâm Tuyển dụng:

Đồng Tâm Tuyển dụng Tháng 7/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Kế Toán Trưởng Tập Đoàn
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 2. Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 3. Chuyên Viên Báo Cáo Quản Trị (Logistics)
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 4. Giám Đốc Hoạch Định Và Phân Tích Tài Chính (Finance Planning & Analysis)
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 5. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 6. Nhân Viên Môi Trường (Long An)
  Long An
  27/06/2023 - 01/08/2023
 7. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Và Quan Hệ Lao Động
  Hồ Chí Minh
  21/06/2023 - 31/07/2023
 8. Chuyên Viên Marketing PR
  Hồ Chí Minh
  30/05/2023 - 31/07/2023
 9. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 10. Nhân Viên Kinh Doanh (Miền Bắc)
  Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
  22/05/2023 - 31/07/2023
 11. Nhân Viên Kinh Doanh (Miền Bắc)
  Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
  22/05/2023 - 31/07/2023
 12. Nhân Viên Kinh Doanh (Bình Định)
  Bình Định
  22/05/2023 - 31/07/2023
 13. Nhân Viên Kinh Doanh (Vũng Tàu)
  Vũng Tàu
  22/05/2023 - 31/07/2023
 14. Nhân Viên Kinh Doanh (Gia Lai)
  Gia Lai
  22/05/2023 - 31/07/2023
 15. Terminal Supervisor
  Long An
  30/05/2023 - 31/07/2023
 16. Dispatcher
  Long An
  30/05/2023 - 31/07/2023
 17. Yard Planner
  Long An
  30/05/2023 - 31/07/2023
 18. Nhân Viên Điều Độ Khai Thác Container
  Long An
  30/05/2023 - 31/07/2023
 19. Nhân Viên Hành Chính – Lễ Tân (Long An)
  Long An
  14/07/2023 - 31/07/2023
 20. Chuyên Viên Kế Hoạch Tàu/ Sà Lan
  Long An
  30/05/2023 - 31/07/2023
 21. Nhân Viên Kế Toán Thương Vụ (Long An)
  Long An
  30/05/2023 - 31/07/2023
 22. Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Hải Phòng)
  Hải Phòng
  30/05/2023 - 31/07/2023
 23. Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Bình Dương)
  Bình Dương, Hồ Chí Minh
  30/05/2023 - 31/07/2023
 24. Trưởng Phòng Đãi Ngộ Và Hiệu Quả Làm Việc
  Hồ Chí Minh
  30/05/2023 - 31/07/2023
 25. Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển
  Hồ Chí Minh
  30/05/2023 - 31/07/2023
 26. Nhân Viên Kinh Doanh (Bình Thuận)
  Bình Thuận
  22/05/2023 - 31/07/2023
 27. Nhân Viên Kinh Doanh (TP. Hồ Chí Minh)
  Hồ Chí Minh
  01/06/2023 - 31/07/2023
 28. Trưởng Phòng Vận Tải
  Hồ Chí Minh
  01/06/2023 - 31/07/2023
 29. Giám Đốc Marketing
  Hồ Chí Minh
  01/06/2023 - 31/07/2023
 30. Kế Toán Trưởng
  Hồ Chí Minh
  01/06/2023 - 31/07/2023
 31. Planning Assistant/ Cargo Controller
  Long An
  02/06/2023 - 31/07/2023
 32. Vessel Planner
  Long An
  02/06/2023 - 31/07/2023
 33. Gatehouse Officer
  Long An
  02/06/2023 - 31/07/2023
 34. Trưởng Ca Khai Thác/ Shift Manager
  Long An
  01/06/2023 - 31/07/2023
 35. Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm
  Hồ Chí Minh, Long An
  30/05/2023 - 31/07/2023
 36. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án
  Hồ Chí Minh
  30/05/2023 - 31/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: