Đồng Tâm Tuyển dụng Tháng 8/2023

Đồng Tâm Tuyển dụng:

Đồng Tâm Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  TP.Hồ Chí Minh
  01/08/2023 - 01/09/2023
 2. Trưởng Phòng Tuyển Sinh (Trường Trung Cấp Việt Nhật)
  Long An
  24/07/2023 - 31/08/2023
 3. Nhân Viên Hành Chính (TP. Hồ Chí Minh, Long An)
  Long An, TP.Hồ Chí Minh
  24/07/2023 - 31/08/2023
 4. Nhân Viên Kinh Doanh Cước
  Hồ Chí Minh
  18/07/2023 - 31/08/2023
 5. Nhân Viên Trade Marketing
  Hồ Chí Minh
  18/07/2023 - 31/08/2023
 6. Giám Đốc Chất Lượng (Ngành Vật Liệu Xây Dựng)
  Long An
  17/07/2023 - 31/08/2023
 7. Kế Toán Trưởng Tập Đoàn
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 8. Nhân Viên Kinh Doanh Cảng
  Hồ Chí Minh
  19/07/2023 - 20/08/2023
 9. Chuyên Viên Báo Cáo Quản Trị (Logistics)
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 10. Giám Đốc Hoạch Định Và Phân Tích Tài Chính (Finance Planning & Analysis)
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 11. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 12. Nhân Viên Môi Trường (Long An)
  Long An
  27/06/2023 - 31/08/2023
 13. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Và Quan Hệ Lao Động
  Hồ Chí Minh
  21/06/2023 - 31/08/2023
 14. Chuyên Viên Marketing PR
  Hồ Chí Minh
  30/05/2023 - 31/08/2023
 15. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 16. Nhân Viên Kinh Doanh (Bình Định)
  Bình Định
  22/05/2023 - 31/08/2023
 17. Nhân Viên Kinh Doanh (Vũng Tàu)
  Vũng Tàu
  22/05/2023 - 31/08/2023
 18. Nhân Viên Kinh Doanh (Gia Lai)
  Gia Lai
  22/05/2023 - 31/08/2023
 19. Terminal Supervisor
  Long An
  30/07/2023 - 31/08/2023
 20. Dispatcher
  Long An
  30/05/2023 - 31/08/2023
 21. Yard Planner
  Long An
  30/05/2023 - 31/08/2023
 22. Nhân Viên Điều Độ Khai Thác Container
  Long An
  15/07/2023 - 31/08/2023
 23. Nhân Viên Hành Chính – Lễ Tân (Long An)
  Long An
  14/07/2023 - 31/08/2023
 24. Chuyên Viên Kế Hoạch Tàu/ Sà Lan
  Long An
  14/07/2023 - 31/08/2023
 25. Nhân Viên Kế Toán Thương Vụ (Long An)
  Long An
  14/07/2023 - 31/08/2023
 26. Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Hải Phòng)
  Hải Phòng
  14/07/2023 - 31/08/2023
 27. Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Bình Dương)
  Bình Dương, Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 28. Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 29. Nhân Viên Kinh Doanh (Bình Thuận)
  Bình Thuận
  14/07/2023 - 31/08/2023
 30. Nhân Viên Kinh Doanh (TP. Hồ Chí Minh)
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 31. Trưởng Phòng Vận Tải
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 32. Giám Đốc Marketing
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 33. Kế Toán Trưởng
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023
 34. Planning Assistant/ Cargo Controller
  Long An
  14/07/2023 - 31/08/2023
 35. Vessel Planner
  Long An
  14/07/2023 - 31/08/2023
 36. Gatehouse Officer
  Long An
  14/07/2023 - 31/08/2023
 37. Trưởng Ca Khai Thác/ Shift Manager
  Long An
  14/07/2023 - 31/08/2023
 38. Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm
  Hồ Chí Minh, Long An
  14/07/2023 - 31/08/2023
 39. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án
  Hồ Chí Minh
  14/07/2023 - 31/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: