Tư vấn Bán hàng FPT Shop Đà Nẵng

Cập nhật Tuyển dụng Tháng 03/2021 . . .

Xem thêm: FPT Shop Tuyển dụng

Hệ thống Siêu thị FPT Shop tại Quận Hải Châu, Đà Nẵng

  • Cửa hàng FPT Shop Lô A1 Nguyễn Văn Linh nối dài, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Cửa hàng FPT Shop 422 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Cửa hàng F.Studio by FPT 240 Hoàng Diệu (2B Nguyễn Văn Linh), Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Cửa hàng FPT Shop 234 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Cửa hàng FPT Shop 176 Quang Trung, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Cửa hàng FPT Shop 197 Hùng Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Trung tâm Laptop Lô A1 Nguyễn Văn Linh nối dài, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
guest
0 Bình Luận

Nhà tuyển dụng hàng đầu