Jetstar Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
jetstar amp

Jetstar Airways

www.jetstar.com

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Jetstar Tuyển dụng:


 • Đánh giá viên trưởng Đảm bảo chất lượng khả phi- Phòng An toàn & Đảm bảo chất lượng
 • Chuyên viên Kế toán – Phòng Tài chính Kế toán
 • Chuyên viên Quản lý Doanh thu – Phòng Quản trị Doanh thu
 • Chuyên viên Hỗ trợ Công nghệ thông tin – Phòng Công nghệ thông tin
 • Chuyên viên Lập trình – Phòng Công nghệ thông tin
 • Tiếp viên hàng không – Đoàn tiếp viên
 • Nhân viên Xếp lịch bay – Trung tâm Kiểm soát khai thác
 • Nhân viên Điều phái bay – Trung tâm Kiểm soát khai thác
 • Nhân viên Lái xe – TTPVMĐ Tân Sơn Nhất
 • Nhân viên Phục vụ hành khách – TTPVMĐ Nội Bài
 • Nhân viên Tài liệu thông thoại – TTPVMĐ Nội Bài; TTPVMĐ Tân Sơn Nhất
 • Nhân viên Chất xếp – TTPVMĐ Đà Nẵng; TTPVMĐ Nội Bài; TTPVMĐ Tân Sơn Nhất
 • Nhân viên Bán vé kiêm giám sát sân bay – Chi nhánh Nghệ An
 • Nhân viên vệ sinh kỹ thuật máy bay / Technical Aircraft Cleaner
 • Nhân viên bộ phận nhà xưởng – phòng Trang thiết bị bảo dưỡng và Nhà xưởng/ Facility staff

NỘP HỒ SƠ: email: recruitment@jetstarpacific.com.vn

Xem chi tiết tại: www.jetstar.com/vn/vi/about-us/careers/career-opportunities-with-jetstar-in-vietnam


Xem Thêm: Việc làm tại TPHCM