J&T EXPRESS Tuyển dụng Tháng 05/2023

J&T EXPRESS Tuyển dụng:

J&T EXPRESS Tuyển dụng Tháng 05/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • NV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
  Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/05/2023
 • Kế Toán Quản Trị
  Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/05/2023
 • Transportation Cost Controller
  Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/05/2023
 • Nhân Viên QC
  Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/05/2023
 • Trợ lý tiếng hoa
  Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/05/2023
 • PR Specialist
  Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/05/2023
 • [Q2]-Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ
  Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 31/05/2023
 • Product Engineer
  Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
  Hạn nộp: 20/06/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: