KFC Nam Định Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
kfc tuyen dung

Công ty Liên Doanh TNHH KFC Việt Nam
KFC NAM ĐỊNH

www.kfcvietnam.com.vn
Siêu thị Co.opmart Nam Định số 184 Giải Phóng, Trường Thi, TP. Nam Định, Nam Định

Nhà hàng KFC Chi nhánh Nam Định Tuyển dụng 2020


[display-posts tag=”nam-dinh” meta_key=”nha_tuyen_dung” meta_value=”FKC” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” wrapper=”div” wrapper_class=”display-posts-listing image-left”]