KFC Quảng Ninh Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
kfc tuyen dung

Công ty Liên Doanh TNHH KFC Việt Nam
KFC QUẢNG NINH

www.kfcvietnam.com.vn
Ngã ba cứu hỏa, đường Kênh Liêm, P.Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nhà hàng KFC Chi nhánh Quảng Ninh Tuyển dụng 2020


[display-posts tag=”quang-ninh” meta_key=”nha_tuyen_dung” meta_value=”FKC” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” wrapper=”div” wrapper_class=”display-posts-listing image-left”]