KFC Thanh Hóa Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
kfc tuyen dung

Công ty Liên Doanh TNHH KFC Việt Nam
KFC THANH HÓA

www.kfcvietnam.com.vn
Siêu thị Big C Thanh Hóa, Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Nhà hàng KFC Chi nhánh Thanh Hóa Tuyển dụng 2020


[display-posts tag=”thanh-hoa” meta_key=”nha_tuyen_dung” meta_value=”FKC” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” wrapper=”div” wrapper_class=”display-posts-listing image-left”]