LIENVIETPOSTBANK Bạc Liêu Tuyển dụng

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt
LIENVIETPOSTBANK Bạc Liêu

www.lienvietpostbank.com.vn
Số 56 Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh Bạc Liêu Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 13/06/2019
Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Kiểm soát viên
↺ 13/06/2019
Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Khách hàng
↺ 13/06/2019
Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Bạc Liêu