LIENVIETPOSTBANK Bến Tre Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
lienvietpostbank

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt
LIENVIETPOSTBANK Bến Tre

www.lienvietpostbank.com.vn
Số 368 Đại lộ Đồng Khởi, Khu phố 1, phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh Bến Tre Tuyển dụng:


[display-posts author=”lienvietpostbank” taxonomy=”tuyen-dung” tax_term=”ben-tre” include_excerpt=”true”]


Xem Thêm: Việc làm tại Bến Tre