LIENVIETPOSTBANK Bình Dương Tuyển dụng

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt
LIENVIETPOSTBANK BÌNH DƯƠNG

www.lienvietpostbank.com.vn
Số 203 đường 30 tháng 4, Khu 2, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tuyển dụng Tháng 04/2019

Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh Bình Dương Tuyển dụng:


Giao dịch viên

↺ 18/04/2019 Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Kiểm soát viên

↺ 18/04/2019 Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Chuyên viên Khách hàng

↺ 18/04/2019 Ngân hàng Liên Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Bình Dương