LIENVIETPOSTBANK Bình Dương Tuyển dụng

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt
LIENVIETPOSTBANK Bình Dương

www.lienvietpostbank.com.vn
Số 203 đường 30 tháng 4, Khu 2, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tuyển dụng Tháng 08/2019

Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh Bình Dương Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 13/06/2019
- Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Kiểm soát viên
↺ 13/06/2019
- Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Khách hàng
↺ 13/06/2019
- Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Bình Dương

Theo dõi Tutimviec.com

Dành cho bạn