Lotte Mart Bình Dương Tuyển dụng

Công ty TNHH TTTM Lotte Việt Nam

Siêu thị Lotte Mart Bình Dương

www.lottemart.com.vn
Khu đô thị The Seasons Bình Dương, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Siêu thị LOTTE Mart Chi nhánh Bình Dương Tuyển dụng:


☆ Nhân viên Thu ngân
↺ 29/11/2018
Siêu thị Lotte Mart - Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc
☆ Nhân viên Quầy hàng
↺ 29/11/2018
Siêu thị Lotte Mart - Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc
☆ Nhân viên Chăm sóc Khách hàng
↺ 29/11/2018
Siêu thị Lotte Mart - Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc
☆ Nhân viên giao nhận
↺ 29/11/2018
Siêu thị Lotte Mart - Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc
☆ Nhân viên gói quà Tết
↺ 29/11/2018
Siêu thị Lotte Mart - Hệ thống Loote Mart trên Toàn quốc

Xem Thêm: Việc làm Bình Dương