LPBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

LPBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Quảng Ninh - Giám đốc PGD Đông Triều
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 2. Khối GSKD&XLN - Phòng Xử lý nợ phía Bắc- Chuyên viên Ban Cơ cấu nợ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 3. Khối GSKD&XLN - Phòng Xử lý nợ phía Bắc- Chuyên viên Ban Quản trị nợ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 4. Vũng Tàu - Trưởng phòng Khách hàng
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận 31/07/2023
 5. Vũng Tàu - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
  Bà Rịa và Vũng Tàu Lương thỏa thuận 31/07/2023
 6. LPBank - Phó Giám đốc phụ trách KHDN, Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên KHDN tại các ĐVKD trên 63 Tỉnh/Thành
  HHà Nội, Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Hải Phòng, Quảng Ninh... Cạnh Tranh 31/07/2023
 7. Hưng Yên - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 8. Bắc Ninh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Bắc Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 9. Hải Phòng - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/07/2023
 10. Quảng Ninh - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 11. Hòa Bình - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Hòa Bình Lương thỏa thuận 31/07/2023
 12. Sơn La - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 13. Điện Biên - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Điện Biên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 14. Lai Châu - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Lai Châu Lương thỏa thuận 31/07/2023
 15. Bắc Giang - Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 16. Sơn La - Mộc Châu - Chuyên viên Tổ HTKD Ngân hàng Số
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 17. Sơn La - Mộc Châu - Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng số
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 18. Sơn La - Mộc Châu - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo Hiểm
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 19. Sơn La - Mộc Châu - Chuyên viên HTKD Bảo hiểm
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 20. HO - Khối Văn phòng - Trưởng phòng Hành chính Quản trị
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 21. HO - Khối Sản phẩm - Phó Giám đốc Khối phụ trách phát triển Khách hàng Doanh nghiệp
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 22. HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 23. HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Phó Giám đốc Khối Kiểm toán Nội bộ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 24. HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Kiểm toán
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 25. Hưng Yên - Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng số
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 26. Hưng Yên - Chuyên viên QLHC
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 27. Hưng Yên - Phó phòng Kế toán Ngân quỹ
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 28. Hưng Yên - Chuyên viên HTKD Bảo hiểm
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 29. Hưng Yên - Chuyên viên Tổ HTKD Ngân hàng Số
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 30. Hải Phòng - Kiểm ngân
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/07/2023
 31. Hải Phòng - Chuyên viên HTKD Bảo hiểm
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/07/2023
 32. Hải Phòng - Chuyên viên Tổ HTKD Ngân hàng Số
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/07/2023
 33. Quảng Ninh - Tổ trưởng Tổ Khách hàng Cá nhân
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 34. Quảng Ninh - Tổ trưởng Tổ Khách hàng PGD Hoành Bồ
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 35. Quảng Ninh - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 36. Hòa Bình - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Kiểm soát viên
  Hòa Bình Lương thỏa thuận 31/07/2023
 37. Sơn La - Chuyên viên Khách hàng
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 38. Điện Biên - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Quản lý Hành chính
  Điện Biên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 39. Lai Châu - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Lai Châu Lương thỏa thuận 31/07/2023
 40. Bắc Giang - Chuyên viên Khách hàng, Kiểm soát viên
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 41. Lào Cai - Chuyên viên Khách hàng, Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  Lào Cai Lương thỏa thuận 31/07/2023
 42. Yên Bái - Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh
  Yên Bái Lương thỏa thuận 31/07/2023
 43. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Mộc Châu (Sơn La) - Giám đốc, Chuyên viên
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 44. CN Mộc Châu (Sơn La) - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 45. Quảng Ninh - Giám đốc PGD Hải Hà
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 46. Kon Tum - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động, Kiểm ngân
  Kon Tum Lương thỏa thuận 31/07/2023
 47. Ninh Thuận - Các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên
  Ninh Thuận Lương thỏa thuận 31/07/2023
 48. Bình Thuận - Chuyên viên khách hàng
  Bình Thuận Lương thỏa thuận 31/07/2023
 49. Nghệ An - Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh
  Nghệ An Lương thỏa thuận 31/07/2023
 50. Hưng Yên - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 51. Bắc Ninh - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Bắc Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 52. Hải Phòng - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/07/2023
 53. Quảng Ninh - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 54. Hòa Bình - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Hòa Bình Lương thỏa thuận 31/07/2023
 55. Sơn La - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 56. Lai Châu - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Lai Châu Lương thỏa thuận 31/07/2023
 57. Bắc Giang - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 58. Hải Phòng - Giám đốc PGD An Dương
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 15/07/2023
 59. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Việt Yên (Bắc Giang) - Giám đốc, Chuyên viên
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 60. Hồ Chí Minh - Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh - Khu vực Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 61. Nam Định - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo Hiểm
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/07/2023
 62. Nam Định - Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng số
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/07/2023
 63. Hà Nội - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh tại Khu vực Hà Nội
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/07/2023
 64. HO - Khối CNTT - Phòng Hạ tầng - Chuyên viên Ban Vận hành mạng WAN
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 65. Hà Nội - Sơn Tây - Chuyên viên Kế toán
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 66. HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Triển khai Kinh doanh Thẻ/ NHS
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 67. HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Ban Quản lý Tài sản Nợ Có
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 68. HO - Khối Tài chính - Phòng Kế toán Đối soát - Chuyên viên Ban Kế toán Chi tiết
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 69. HO - Khối Tài chính - Phòng Tài chính - Chuyên viên Ban Quản lý Ngân sách
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 70. HO - Khối Tài chính - Phòng Tài chính - Chuyên viên Ban Báo cáo Quản trị
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 71. HO - Khối Ngân hàng Số - Chuyên viên Ban Quản trị Rủi ro (Mảng Phòng chống Gian lận Ngân hàng Số)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 72. CỦ CHI - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động (phân công phụ trách Tổ HTKD Bảo hiểm)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 17/07/2023
 73. CỦ CHI - Trưởng phòng Khách hàng
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 17/07/2023
 74. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Chuyên viên Phòng Quản lý Sáng kiến
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 75. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Phòng Quản lý Sáng kiến - Trưởng Ban
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 76. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Quản lý Sáng kiến
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 77. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Chuyên viên Phòng Quản lý Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 78. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Phòng Quản lý Dự án - Trưởng Ban
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 79. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Quản lý Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 80. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Chuyên viên Phòng Kiến trúc Tổng thể
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 81. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Phòng Kiến trúc Tổng thể - Trưởng Ban
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 82. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Kiến trúc Tổng thể
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 83. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Chuyên viên Phòng Đảm bảo Chất lượng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 84. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Phòng Đảm bảo Chất lượng - Trưởng Ban
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 85. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 86. Văn phòng Chuyển đổi - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Chương trình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 87. Văn phòng Chuyển đổi - Giám đốc Trung tâm Quản lý Chương trình (HPO)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 88. Văn phòng Chuyển đổi - Giám đốc Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 89. Văn phòng Chuyển đổi - TT Số hóa & Tự động hóa - Chuyên viên Phòng Tự động hóa và Cá nhân hóa
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 90. Văn phòng Chuyển đổi - TT Số hóa & Tự động hóa - Phòng Tự động hóa và Cá nhân hóa - Trưởng Ban
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 91. Văn phòng Chuyển đổi - TT Số hóa & Tự động hóa - Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Tự động hóa và Cá nhân hóa
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 92. Văn phòng Chuyển đổi - TT Số hóa & Tự động hóa - Chuyên viên Phòng Số hóa Quy trình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 93. Văn phòng Chuyển đổi - TT Số hóa & Tự động hóa - Phòng Số hóa Quy trình - Trưởng Ban
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 94. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Số hóa & Tự động hóa - Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Số hóa Quy trình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 95. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Số hóa & tự động hóa - Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ nền tảng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 96. Văn phòng Chuyển đổi - TT Số hóa & Tự động hóa - Phòng Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ nền tảng - Trưởng Ban
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 97. Văn phòng Chuyển đổi - TT Số hóa & tự động hóa - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ nền tảng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 98. Văn phòng Chuyển đổi - TT Số hóa & Tự động hóa - Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ nền tảng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 99. Văn phòng Chuyển đổi - Phó Giám đốc Trung tâm Số hóa & Tự động hóa
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 100. Văn phòng Chuyển đổi - Giám đốc Trung tâm Số hóa & Tự động hóa
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 101. Văn phòng Chuyển đổi - Giám đốc Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 102. Văn phòng Chuyển đổi - Giám đốc Công nghệ Ngân hàng Số
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 103. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Dữ liệu và Phân tích - Chuyên viên Phòng Quản trị dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 104. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Dữ liệu và Phân tích - Phó Trưởng phòng Quản trị Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 105. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Dữ liệu và Phân tích - Trưởng phòng Quản trị dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 106. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Dữ liệu và Phân tích - Phó Trưởng phòng Phân tích & Khai thác dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 107. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Dữ liệu và Phân tích - Trưởng phòng Phân tích & Khai thác Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 108. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Dữ liệu và Phân tích - Chuyên viên Phòng Chiến lược Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 109. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Dữ liệu và Phân tích - Phó Trưởng phòng Chiến lược Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 110. Văn phòng Chuyển đổi - Trung tâm Dữ liệu và Phân tích - Trưởng phòng Chiến lược Dữ liệu
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 111. Văn phòng Chuyển đổi - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 112. Văn phòng Chuyển đổi - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Phân tích
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 113. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Móng Cái (Quảng Ninh) - Chuyên viên
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 114. Bình Định - CN Hoài Nhơn - Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ, Trưởng quỹ và Kiểm ngân
  Bình Định Lương thỏa thuận 31/07/2023
 115. CN Hoài Nhơn (Bình Định) - Trưởng phòng Hỗ trợ Hoạt động, Tổ trưởng và Chuyên viên
  Bình Định Lương thỏa thuận 31/07/2023
 116. HO - Trung tâm giám sát kinh doanh tại Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên - Chuyên viên
  Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 117. Yên Bái - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  Yên Bái Lương thỏa thuận 31/07/2023
 118. CN Móng Cái (Quảng Ninh) - Trưởng Phòng Hỗ trợ Hoạt động, Tổ trưởng, Chuyên viên
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 119. CN Móng Cái (Quảng Ninh) - Phó Trưởng phòng Khách hàng, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 120. Hà Nội - Tổ trưởng, Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/07/2023
 121. Hòa Binh - Giao dịch viên
  Hòa Bình Lương thỏa thuận 31/07/2023
 122. Sơn La - Mộc Châu - Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 123. CN Móng Cái (Quảng Ninh) - Trưởng Phòng Kế toán Ngân quỹ, Chuyên viên Kế toán
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/07/2023
 124. Hưng Yên - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng số
  Hưng Yên Cạnh Tranh 31/07/2023
 125. Hưng Yên - Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 126. Hải Phòng - Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng số
  Hải Phòng Cạnh Tranh 31/07/2023
 127. Hải Phòng - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Hải Phòng Cạnh Tranh 31/07/2023
 128. Điện Biên - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Điện Biên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 129. Điện Biên - Phòng Hỗ trợ Hoạt động - Quản lý/Chuyên viên
  Điện Biên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 130. Sơn La - Vân Hồ - Chuyên viên Khách hàng
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 131. Bắc Giang - Lục Ngạn - Chuyên viên Khách hàng
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 132. Hải Phòng - Giao dịch viên
  Hải Phòng Lương thỏa thuận 31/07/2023
 133. Bắc Giang - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 134. Hưng Yên - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo hiểm
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 135. Hưng Yên - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động, Giao dịch viên
  Hưng Yên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 136. Điện Biên - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo hiểm
  Điện Biên Lương thỏa thuận 31/07/2023
 137. Bắc Giang - Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng số
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 138. CN Việt Yên (Bắc Giang) - Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Khách hàng
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 139. CN Mộc Châu (Sơn La) - Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 140. CN Việt Yên (Bắc Giang) - Phòng Kế toán Ngân quỹ - Kiểm soát viên, Trưởng quỹ, Kiểm ngân
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 141. CN Việt Yên (Bắc Giang) - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/07/2023
 142. Mộc Châu (Sơn La) - Phòng Hỗ trợ Hoạt động - Trưởng Phòng, Tổ trưởng, Chuyên viên
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 143. Mộc Châu (Sơn La) - Kiểm soát viên; Trưởng quỹ; Giao dịch viên; Chuyên viên Kế toán
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/07/2023
 144. Lâm Đồng - Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Kế toán
  Lâm Đồng Lương thỏa thuận 31/08/2023
 145. KV. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên (Quận: 1 - 2 -3 - 5 - 6 - 7 - 11 - Tân Bình - Phú Nhuận - Bình Tân - Thủ Đức - Nhà Bè)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 146. KV. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm (Quận: 5 - 7)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 147. HO - Phòng Truyền Thông & Marketing - Chuyên viên Media - Ban Sự kiện
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 148. HO - Phòng Truyền Thông & Marketing - Chuyên viên Truyền thông nội bộ - Ban Sự kiện
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 149. BÌNH DƯƠNG - Tuyển dụng các vị trí
  Bình Dương Lương thỏa thuận 01/09/2023
 150. Bình Định - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Bình Định Cạnh Tranh 31/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: