LPBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

LPBANK Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Củ Chi - Phó Trưởng Phòng Hỗ trợ hoạt động (phụ trách mảng Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm và Ngân hàng Số)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2023
 2. Bắc Giang - CN Việt Yên - Chuyên viên Xử lý nợ
  Bắc Giang Lương thỏa thuận 31/08/2023
 3. HO - Thư ký Tổng Giám đốc
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 4. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Chuyên viên Phòng Quản lý Sáng kiến
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 5. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Chuyên viên Phòng Quản lý Dự án
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 6. Văn phòng Chuyển đổi - TT Quản lý Chương trình - Chuyên viên Phòng Đảm bảo Chất lượng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 7. Văn phòng Chuyển đổi - TT Số hóa & Tự động hóa - Chuyên viên Phòng Số hóa Quy trình
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 8. KV. Hồ Chí Minh - Trưởng/Phó phòng Khách hàng (Quận 7)
  Hồ Chí Minh 0 - 0 VNĐ 31/08/2023
 9. Sơn La - Chuyên viên Xử lý nợ
  Sơn La Lương thỏa thuận 31/08/2023
 10. HO - Khối CNTT - Chuyên viên Ban Quản lý Chất lượng và Tuân thủ CNTT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 11. HO - Trung tâm Kinh doanh - Chuyên viên Phòng Quản lý Tín dụng (mảng KHDNL)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 12. HO - Trung tâm Kinh doanh - Trưởng phòng Quản lý Tín dụng
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 13. Khối GSKD&XLN - Phòng Xử lý nợ phía Bắc- Chuyên viên Ban Cơ cấu nợ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 14. Khối GSKD&XLN - Phòng Xử lý nợ phía Bắc- Chuyên viên Ban Quản trị nợ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 15. Quảng Bình - Các vị trí Chuyên viên khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Quảng Bình Lương thỏa thuận 31/08/202312345678
 16. Quảng Bình - Giao dịch viên
  Quảng Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 17. Hà Tĩnh - CN Hồng Lĩnh - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 18. Hà Tĩnh - Giao dịch viên
  Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 19. Hà Tĩnh - Chuyên viên khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 20. Hà Tĩnh - Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng số
  Hà Tĩnh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 21. Nghệ An - Giao dịch viên
  Nghệ An 0 - 0 VNĐ 31/08/2023
 22. Nghệ An - Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Nghệ An Lương thỏa thuận 31/08/2023
 23. Thanh Hóa - CN Bỉm Sơn - Giao dịch viên
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 24. Thanh Hóa - CN Cẩm Thủy - Giao dịch viên
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 25. Thanh Hóa - Giao dịch viên
  Thanh Hóa 0 - 0 VNĐ 31/08/2023
 26. Thanh Hóa - CN Cẩm Thủy - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Thanh Hóa Cạnh Tranh 31/08/2023
 27. Thanh Hóa - CN Bỉm Sơn - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Thanh Hóa Cạnh Tranh 31/08/2023
 28. Thanh Hóa - CN Bỉm Sơn - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo Hiểm
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 29. Thanh Hóa - CN Cẩm Thủy - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo Hiểm
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 30. Hội sở - Văn phòng Đại diện Khu vực Phía Nam - Lễ tân
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 31. Thanh Hóa - CN Cẩm Thủy - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo Hiểm
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 32. Thanh Hóa - Bỉm Sơn - Phó Trưởng Phòng HTHĐ (phân công phụ trách Tổ HTKD Bảo hiểm)
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 33. Thanh Hóa - Cẩm Thủy - Phó Trưởng Phòng HTHĐ (phân công phụ trách Tổ HTKD Bảo hiểm)
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 34. Thanh Hóa - CN Bỉm Sơn - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Thanh Hóa Cạnh Tranh 31/08/2023
 35. Thanh Hóa - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Kiểm soát viên, CV Hỗ trợ Hoạt động, CV Hỗ trợ Kinh doanh Bảo hiểm, CV Kế toán
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 36. Thanh Hóa - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 37. Thanh Hóa - CN Cẩm Thủy - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 38. Thanh Hóa - CN Bỉm Sơn - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 39. Thanh Hóa - CN Cẩm Thủy - Trưởng quỹ
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 40. Thanh Hóa - CN Bỉm Sơn - Trưởng quỹ
  Thanh Hóa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 41. Hải Dương - Chuyên viên hỗ trợ hoạt động
  Hải Dương 0 - 0 VNĐ 31/08/2023
 42. Hải Dương - Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
  Hải Dương Lương thỏa thuận 31/08/2023
 43. Hải Dương - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Hải Dương Lương thỏa thuận 31/08/2023
 44. Hải Dương - Giao dịch viên
  Hải Dương Lương thỏa thuận 31/08/2023
 45. Ninh Bình - Chuyên viên Hỗ trợ Hoạt động
  Ninh Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 46. Thái Bình - CV Hỗ trợ Hoạt động, Kiểm Ngân
  Thái Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 47. Ninh Bình - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Ninh Bình Cạnh Tranh 31/08/2023
 48. Ninh Bình - Chuyên viên Khách hàng cá nhân/Doanh nghiệp
  Ninh Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 49. Ninh Bình - Giao dịch viên
  Ninh Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 50. Thái Bình - Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
  Thái Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 51. Thái Bình - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo Hiểm
  Thái Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 52. Thái Bình - CV Hỗ trợ Hoạt động, Kiểm Ngân
  Thái Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 53. Thái Bình - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Thái Bình Cạnh Tranh 31/08/2023
 54. Thái Bình - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm
  Thái Bình Cạnh Tranh 31/08/2023
 55. Thái Bình - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Thái Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 56. Thái Bình - Giao dịch viên
  Thái Bình Lương thỏa thuận 31/08/2023
 57. Nam Định - Chuyên viên Quản lý Hành chính
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2023
 58. Nam Định - Giao dịch viên
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2023
 59. Nam Định - Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng số
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2023
 60. Nam Định - Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo Hiểm
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2023
 61. Nam Định - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2023
 62. Nam Định - Chuyên viên HTKD Bảo hiểm
  Nam Định Lương thỏa thuận 31/08/2023
 63. Hà Nam - Chuyên viên Kế toán
  Hà Nam Lương thỏa thuận 31/08/2023
 64. Hà Nam - Giao dịch viên
  Hà Nam Lương thỏa thuận 31/08/2023
 65. Hà Nam - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp
  Hà Nam Lương thỏa thuận 31/08/2023
 66. Yên Bái - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  Yên Bái Lương thỏa thuận 31/08/2023
 67. Yên Bái - Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh
  Yên Bái Lương thỏa thuận 31/08/2023
 68. Vĩnh Phúc - Kiểm soát viên, CV Khách hàng, Giao dịch viên, CV Kế toán, CV HTKD Bảo hiểm
  Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 31/08/2023
 69. Vĩnh Phúc - Tổ trưởng Tổ Khách hàng, Tổ trưởng Tổ HTKD Bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ HTKD Ngân hàng số
  Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 31/08/2023
 70. Vĩnh Phúc - Phó Giám Đốc PGD
  Vĩnh Phúc Lương thỏa thuận 31/08/2023
 71. Tuyên Quang - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Tuyên Quang Lương thỏa thuận 31/08/2023
 72. Thái Nguyên - Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, Giao dịch viên,
  Thái Nguyên Lương thỏa thuận 31/08/2023
 73. Phú Thọ - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Phú Thọ Lương thỏa thuận 31/08/2023
 74. LPBank - Phó Giám đốc phụ trách KHDN, Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên KHDN tại các ĐVKD trên 63 Tỉnh/Thành
  Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Hải Phòng, Quảng Ninh, ... Cạnh Tranh 31/08/2023
 75. Lào Cai - Chuyên viên Khách hàng, Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  Lào Cai Lương thỏa thuận 31/08/2023
 76. Lạng Sơn - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên
  Lạng Sơn Lương thỏa thuận 31/08/2023
 77. Lạng Sơn - Giám đốc PGD Văn Lãng
  Lạng Sơn Lương thỏa thuận 31/08/2023
 78. Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng, Giao Dịch viên
  Hà Giang Lương thỏa thuận 31/08/2023
 79. Cao Bằng - Giao dịch viên, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
  Cao Bằng Lương thỏa thuận 31/08/2023
 80. Cao Bằng - Phó Trưởng phòng Khách hàng, Phó Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ
  Cao Bằng Lương thỏa thuận 31/08/2023
 81. Bắc Kạn - Chuyên viên Khách hàng, Kiểm ngân
  Bắc Kạn Lương thỏa thuận 31/08/2023
 82. HO - Trung tâm Kinh doanh Bảo hiểm - Chuyên viên Ban QLCL & Dịch vụ Khách hàng (Bảo hiểm Nhân thọ)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 83. HO - Khối Sản phẩm - Phòng Marketing & CLDV - Chuyên viên Ban Quản lý Chất lượng Dịch vụ
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 84. HO - Khối Sản phẩm - Phòng Marketing & CLDV - Chuyên viên Ban Quản lý Kênh TT & MKT
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 85. Hội sở - Trung tâm giám sát kinh doanh tại CN Tây Nghệ An - Chuyên viên (làm việc tại thị xã Thái Hòa)
  Nghệ An Lương thỏa thuận 31/08/2023
 86. KV. Hồ Chí Minh - Trưởng/Phó phòng Kế toán - Ngân quỹ (Quận 2)
  Hồ Chí Minh 0 - 0 VNĐ 31/08/2023
 87. Móng Cái - Chuyên viên Thanh toán Biên mậu
  Quảng Ninh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 88. Lào Cai - Chuyên viên Kế toán
  Lào Cai Lương thỏa thuận 31/08/2023
 89. Lạng Sơn - Chuyên viên Thanh toán Biên mậu
  Lạng Sơn Lương thỏa thuận 31/08/2023
 90. HO - Khối Ngân Hàng Số - Trưởng phòng Kinh doanh (Thẻ/ Ngân Hàng Số)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 91. Khánh Hòa - Kiểm ngân
  Khánh Hòa Lương thỏa thuận 31/08/2023
 92. HO - Khối Ngân hàng Số - Phòng Chăm sóc Khách hàng - Tổng Đài Viên
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 93. Đà Nẵng - Giám đốc Chi nhánh
  Đà Nẵng Lương thỏa thuận 31/08/2023
 94. HO - TT Kinh doanh Bảo hiểm - Phòng Chính sách & Quản lý Kinh doanh - Chuyên viên Ban Hỗ trợ Kinh doanh (Bảo hiểm Nhân thọ)
  Hà Nội Lương thỏa thuận 31/08/2023
 95. Lâm Đồng - Kiểm soát viên, Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Kế toán
  Lâm Đồng Lương thỏa thuận 31/08/2023
 96. KV. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên (Quận: 1 - 2 -3 - 5 - 6 - 7 - 11 - Tân Bình - Phú Nhuận - Bình Tân - Thủ Đức - Nhà Bè)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 97. KV. Hồ Chí Minh - Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm (Quận: 5 - 7)
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 98. HO - Phòng Truyền Thông & Marketing - Chuyên viên Media - Ban Sự kiện
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 99. HO - Phòng Truyền Thông & Marketing - Chuyên viên Truyền thông nội bộ - Ban Sự kiện
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023
 100. BÌNH DƯƠNG - Tuyển dụng các vị trí
  Bình Dương Lương thỏa thuận 01/09/2023
 101. Lào Cai - Giám đốc PGD Bát Xát, PGD Bắc Hà và PGD Cam Đường.
  Lào Cai Lương thỏa thuận 31/08/2023
 102. Gia Lai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Giao dịch viên
  Gia Lai Lương thỏa thuận 31/08/2023
 103. Trà Vinh - Tuyển dụng các vị trí
  Trà Vinh Lương thỏa thuận 31/08/2023
 104. Bạc Liêu - Phòng giao dịch Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long và Trụ sở CN - Tuyển dụng các vị trí
  Bạc Liêu Lương thỏa thuận 31/08/2023
 105. Củ Chi - Chuyên viên Khách hàng, Giao dịch viên, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động
  Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/09/2023
 106. Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí
  Vĩnh Long Lương thỏa thuận 31/08/2023
 107. Ba Vì (Hà Nội) - Phó Trưởng phòng , Tổ trưởng, Chuyên viên
  Hà Nội Cạnh Tranh 31/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: