MBBANK Cà Mau Tuyển dụng

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK Cà Mau

www.mbbank.com.vn
Số 03 Lưu Tấn Tài, P. 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Cà Mau Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 01/04/2019
Ngân hàng Quân Đội - An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Bảo Lộc, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, CN. Long Khánh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh
☆ Chuyên viên Tư vấn
↺ 01/04/2019
Ngân hàng Quân Đội - An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Bảo Lộc, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, CN. Long Khánh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh
☆ Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
↺ 01/04/2019
Ngân hàng Quân Đội - An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Bảo Lộc, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, CN. Long Khánh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh
☆ Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
↺ 18/03/2019
Ngân hàng Quân Đội - An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Bảo Lộc, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, CN. Long Khánh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh

Xem Thêm: Việc làm tại Cà Mau