Mega Tuyển dụng

ỨNG TUYỂN:

megawecare

Mega Lifesciences ( Thailand) Ltd.,

www.megawecare.com
Tầng 5, Tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa, P. 13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Công ty Mega Tuyển dụng:


☆ Nhân viên Kinh doanh
↺ 03/06/2019
- Nhiều Tỉnh thành trên Toàn quốc
☆ Trình Dược Viên – Kênh Nhà Thuốc
↺ 29/10/2015
- Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long

Xem Thêm: Việc làm Bình Dương