MIC Tuyển dụng Tháng 07/2023

Bảo hiểm Quân đội Tuyển dụng:

MIC Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Tổ trưởng Giám định bồi thường Xe cơ giới tại Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 2. Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ mảng Xe cơ giới - Văn phòng chuyển đổi
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 3. Giám đốc Phát triển kinh doanh Vùng Phía Nam – Khối Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 4. Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Hàng hải – Khối Nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 5. Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Xe cơ giới – Khối Nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 6. Chuyên viên Phòng Tái bảo hiểm – Khối Nghiệp vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/08/2023
 7. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Trải nghiệm Khách hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 8. Trưởng phòng/Chuyên viên Kinh doanh khu vực Nam Định
  - Nơi làm việc: Nam Định
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 9. Chuyên viên thúc đẩy kinh doanh, Phòng Phát triển kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 10. .NET Developer
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 11. Chuyên viên Phòng Giám định bồi thường Hàng hải tại Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/09/2023
 12. Chuyên viên Phòng Giám định bồi thường Tài sản kỹ thuật tại Hà Nội
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 13. Trưởng phòng Kế toán Hành chính
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 14. Chuyên viên Kinh doanh Dự án Bảo hiểm, Ban Khách hàng chiến lược
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 15. Chuyên viên Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 16. Chuyên viên Đấu thầu, Phòng Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 17. Trưởng phòng Kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/12/2023
 18. Chuyên viên Pháp chế
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/07/2023
 19. Chuyên viên kinh doanh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/12/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển tại đây: