Mobifone Tuyển dụng Tháng 03/2022

Mobifone Tuyển dụng:

Mobifone Tuyển dụng Tháng 03/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. MobiFone tuyển Chuyên viên kế toán tại Bắc Ninh, Lạng Sơn
  - Lạng Sơn, Bắc Ninh,
  - Ngày hết hạn: 31/03/2022
 2. MobiFone tuyển Chuyên viên kinh doanh tại Quảng Ninh, Thái Bình
  - Thái Bình, Quảng Ninh,
  - Ngày hết hạn: 31/03/2022
 3. MobiFone tuyển Chuyên viên kinh doanh tại Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Kạn
  - Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Kạn,
  - Ngày hết hạn: 31/03/2022
 4. CT6 tuyển QUẢN LÝ MOBIFONE HUYỆN tại Nghệ An
  - Nghệ An
  - Ngày hết hạn: 04/04/2022
 5. CT6 tuyển CHUYÊN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP tại Nghệ An, Quảng Bình
  - Quảng Bình, Nghệ An,
  - Ngày hết hạn: 04/04/2022
 6. MobiFone tuyển Chuyên viên kinh doanh tại Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Kạn
  - Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Kạn,
  - Ngày hết hạn: 31/03/2022
 7. (Nghệ An) CT6 tuyển CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH (WEB&DIĐỘNG)
  - Nghệ An
  - Ngày hết hạn: 04/04/2022
 8. CT6 tuyển QUẢN LÝ MOBIFONE HUYỆN tại Nghệ An
  - Nghệ An
  - Ngày hết hạn: 04/04/2022
 9. Tuyển nhân sự lập trình, tích hợp, tư vấn giải pháp Chuyển đổi số doanh nghiệp tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương
  - Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng,
  - Ngày hết hạn: 30/04/2022
 10. CT6 tuyển CHUYÊN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP tại Nghệ An, Quảng Bình
  - Quảng Bình, Nghệ An,
  - Ngày hết hạn: 04/04/2022
 11. MobiFone tuyển Chuyên viên kế toán tại Bắc Ninh, Lạng Sơn
  - Lạng Sơn, Bắc Ninh,
  - Ngày hết hạn: 31/03/2022
 12. MobiFone tuyển Chuyên viên kinh doanh tại Quảng Ninh, Thái Bình
  - Thái Bình, Quảng Ninh,
  - Ngày hết hạn: 31/03/2022
 13. (Nghệ An) CT6 tuyển CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH (WEB&DIĐỘNG)
  - Nghệ An
  - Ngày hết hạn: 04/04/2022
 14. Tuyển nhân sự lập trình, tích hợp, tư vấn giải pháp Chuyển đổi số doanh nghiệp tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương
  - Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng,
  - Ngày hết hạn: 30/04/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: