Mobifone Tuyển dụng Tháng 07/2022

Mobifone Tuyển dụng:

Mobifone Tuyển dụng Tháng 07/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone tuyển dụng CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ PHỤ TRÁCH ĐẢNG
  - Ngành nghề: Nhân sự, tổ chức
  - Hà Nội
  - 10 -15 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 03/07/2022
 2. Tuyển Chuyên viên kinh doanh MobiFone tại Bắc Kạn, Lạng Sơn
  - Ngành nghề: Điện, điện tử, Bán hàng, Marketing, Viễn thông, Kinh tế, Công nghệ thông tin,
  - Lạng Sơn, Bắc Kạn,
  - Thu nhập bình quân đến 20 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022
 3. Tuyển Chuyên viên tư vấn giải pháp chuyển đổi số tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương
  - Ngành nghề: It phần mềm, Lập trình, Điện tử viễn thông, Điện, điện tử, Kế hoạch, chiến lược, Bán hàng, Marketing, Viễn thông, Kinh tế, Công nghệ thông tin,
  - Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng,
  - Thu nhập bình quân 20 triệu
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022
 4. CT6 tuyển CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CÔNG NGHỆ tại Nghệ An, Quảng Bình
  - Ngành nghề: Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin,
  - Quảng Bình, Nghệ An,
  - Trên 10 triệu
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022
 5. CT6 tuyển CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CÔNG NGHỆ tại Nghệ An, Quảng Bình
  - Ngành nghề: Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin,
  - Quảng Bình, Nghệ An,
  - Trên 10 triệu
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022
 6. (Nghệ An) CT6 tuyển CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH (WEB&DIĐỘNG)
  - Ngành nghề: It phần mềm, Lập trình, Công nghệ thông tin,
  - Nghệ An
  - Trên 12 triệu
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022
 7. Tuyển Chuyên viên kinh doanh MobiFone tại Bắc Kạn, Lạng Sơn
  - Ngành nghề: Điện, điện tử, Bán hàng, Marketing, Viễn thông, Kinh tế, Công nghệ thông tin,
  - Lạng Sơn, Bắc Kạn,
  - Thu nhập bình quân đến 20 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022
 8. Công ty DV MobiFone KV8 tuyển dụng: Chuyên viên Kế toán bán hàng - Khu vực: Biên Hòa
  - Ngành nghề: Tài chính, Kế toán,
  - Đồng Nai
  - Bình quân/năm: trên 15 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 15/07/2022
 9. CT6 tuyển CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CÔNG NGHỆ tại Nghệ An, Quảng Bình
  - Ngành nghề: Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin,
  - Quảng Bình, Nghệ An,
  - Trên 10 triệu
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022
 10. Công ty DV MobiFone KV8 tuyển dụng: Chuyên viên Công nghệ thông tin - Khu vực: Biên Hòa
  - Ngành nghề: It phần mềm, Lập trình, Điện tử viễn thông, Viễn thông, Công nghệ thông tin,
  - Đồng Nai
  - Bình quân/năm: trên 15 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 15/07/2022
 11. (Nghệ An) CT6 tuyển CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH (WEB&DIĐỘNG)
  - Ngành nghề: It phần mềm, Lập trình, Công nghệ thông tin,
  - Nghệ An
  - Trên 12 triệu
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022
 12. Công ty DV MobiFone KV8 tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh (Khu vực: Ninh Thuận, Bình Dương, Long An)
  - Ngành nghề: Điện tử viễn thông, Bán hàng, Marketing, Kinh tế, Công nghệ thông tin,
  - Ninh Thuận, Long An, Bình Dương,
  - Bình quân/năm: trên 15 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 15/07/2022
 13. Công ty DV MobiFone KV8 tuyển dụng: Chuyên viên Kế toán bán hàng - Khu vực: Biên Hòa
  - Ngành nghề: Tài chính, Kế toán,
  - Đồng Nai
  - Bình quân/năm: trên 15 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 15/07/2022
 14. Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone tuyển dụng CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG/CƠ SỞ DỮ LIỆU tại Hồ Chí Minh
  - Ngành nghề: Công nghệ thông tin
  - Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
  - Tổng thu nhập năm đầu tiên (Gross): 300 triệu đồng
  - Ngày hết hạn: 10/07/2022
 15. Công ty DV MobiFone KV8 tuyển dụng: Chuyên viên Công nghệ thông tin - Khu vực: Biên Hòa
  - Ngành nghề: It phần mềm, Lập trình, Điện tử viễn thông, Viễn thông, Công nghệ thông tin,
  - Đồng Nai
  - Bình quân/năm: trên 15 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 15/07/2022
 16. Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử phần mềm
  - Ngành nghề: Công nghệ thông tin
  - Hà Nội
  - lên đến 250 triệu/năm
  - Ngày hết hạn: 31/08/2022
 17. Công ty DV MobiFone KV8 tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh (Khu vực: Ninh Thuận, Bình Dương, Long An)
  - Ngành nghề: Điện tử viễn thông, Bán hàng, Marketing, Kinh tế, Công nghệ thông tin,
  - Ninh Thuận, Long An, Bình Dương,
  - Bình quân/năm: trên 15 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 15/07/2022
 18. Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone tuyển dụng Lập trình viên
  - Ngành nghề: Công nghệ thông tin
  - Hà Nội
  - lên đến 250 triệu/năm
  - Ngày hết hạn: 31/08/2022
 19. Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone tuyển dụng CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG/CƠ SỞ DỮ LIỆU tại Hồ Chí Minh
  - Ngành nghề: Công nghệ thông tin
  - Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh,
  - Tổng thu nhập năm đầu tiên (Gross): 300 triệu đồng
  - Ngày hết hạn: 10/07/2022
 20. Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone tuyển dụng CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ PHỤ TRÁCH ĐẢNG
  - Ngành nghề: Nhân sự, tổ chức
  - Hà Nội
  - 10 -15 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 03/07/2022
 21. Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử phần mềm
  - Ngành nghề: Công nghệ thông tin
  - Hà Nội
  - lên đến 250 triệu/năm
  - Ngày hết hạn: 31/08/2022
 22. Tuyển Chuyên viên tư vấn giải pháp chuyển đổi số tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương
  - Ngành nghề: It phần mềm, Lập trình, Điện tử viễn thông, Điện, điện tử, Kế hoạch, chiến lược, Bán hàng, Marketing, Viễn thông, Kinh tế, Công nghệ thông tin,
  - Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng,
  - Thu nhập bình quân 20 triệu
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022
 23. Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone tuyển dụng Lập trình viên
  - Ngành nghề: Công nghệ thông tin
  - Hà Nội
  - lên đến 250 triệu/năm
  - Ngày hết hạn: 31/08/2022
 24. Tuyển lập trình tại Hải Phòng
  - Ngành nghề: It phần mềm, Lập trình, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin,
  - Hải Phòng
  - Thu nhập bình quân 20 triệu/tháng
  - Ngày hết hạn: 30/06/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: