Mobifone Tuyển dụng Tháng 11/2023

Mobifone Tuyển dụng:

Mobifone Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG CNTT
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Thu nhập lên đến 20tr/ tháng
  - Hạn nộp: 20-11-2023
 2. Chuyên viên duy trì khách hàng (Tp Đà Nẵng)
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
  - Thu nhập lên đến 250 triệu/năm
  - Hạn nộp: 29-11-2023
 3. Chuyên viên kinh doanh (Tp Huế)
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
  - Thu nhập lên đến 250 triệu/năm
  - Hạn nộp: 29-11-2023
 4. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NỀN TẢNG CNTT (Nghệ An)
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Thu nhập lên đến 20tr/tháng
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 5. Lập trình viên serverside/backend (TP Vinh)
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Thu nhập trên 20 triệu/tháng
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 6. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN CNTT (NGHỆ AN)
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Thu nhập lên đến 20 triệu/tháng
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 7. Chuyên viên phát triển sản phẩm/triển khai dịch vụ giải pháp công nghệ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 8. Chuyên viên kinh doanh/quản lý phát triển sản phẩm game online
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 9. Chuyên viên kinh doanh/quản lý phát triển sản phẩm dịch vụ quảng cáo số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 10. Chuyên viên kinh doanh/quản lý phát triển sản phẩm dịch vụ nội dung số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 11. Chuyên viên kinh doanh/quản lý phát triển sản phẩm dịch vụ giáo dục số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 12. Chuyên viên kinh doanh dịch vụ Truyền hình
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 13. Chuyên viên kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán, kênh phân phối số
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 14. Chuyên viên quản lý/khai thác dịch vụ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30-11-2023
 15. CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG (KINH DOANH TRUYỀN DẪN)
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Hạn nộp: Trên 10 triệu
  - Hạn nộp: 15-12-2023
 16. Chuyên viên Công nghệ thông tin (phần mềm nội bộ)
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Thu nhập lên đến 20tr/tháng
  - Hạn nộp: 15-12-2023
 17. Chuyên viên Công nghệ thông tin - Điện tử viễn thông (Khu vực Đồng Nai)
  - Nơi làm việc: Đồng Nai
  - Hạn nộp: Tổng thu nhập lên đến 280 triệu/năm
  - Hạn nộp: 31-12-2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: