Mobifone Tuyển dụng Tháng 8/2023

Mobifone Tuyển dụng:

Mobifone Tuyển dụng Tháng 7/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên hỗ trợ Kinh doanh CNTT
  - Nơi làm việc: Nghệ An
  - Hạn nộp: 06/08/2023
 2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 3. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 4. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 5. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TẠI HỒ CHÍ MINH
  - Nơi làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 6. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TẠI HỒ CHÍ MINH
  - Nơi làm việc: Thành Phố Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 7. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 8. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 9. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 10. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CNTT (NGHỆ AN, HÀ TĨNH)
  - Nơi làm việc: Nghệ An, Hà Tĩnh,
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 11. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2023
 12. TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ LẬP TRÌNH VIÊN
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 18/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: