NamABank Phú Thọ Tuyển dụng

Ngân hàng Nam Á
NAM A BANK Phú Thọ

www.namabank.com.vn
1498 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tuyển dụng Tháng 05/2019

Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Phú Thọ Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 12/05/2019
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
↺ 12/05/2019
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Kiểm Soát Viên
↺ 12/05/2019
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Nhân viên Bảo vệ
↺ 12/05/2019
Ngân hàng Nam Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Cộng tác viên Bán hàng
↺ 12/05/2019
Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh/Phòng giao dịch trên Toàn hệ thống
☆ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ
↺ 12/05/2019
Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh/Phòng giao dịch trên Toàn hệ thống

Xem Thêm: Việc làm tại Phú Thọ