Ngân hàng Bản Việt An Giang Tuyển dụng

Ngân hàng Bản Việt
VIET CAPITAL BANK An Giang

www.vietcapitalbank.com.vn
Số 183 – 185 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng Bản Việt Chi nhánh An Giang Tuyển dụng:


☆ Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân
↺ 10/06/2019
Ngân hàng Bản Việt - TOÀN HỆ THỐNG!
☆ Giao Dịch Viên
↺ 05/05/2019
Ngân hàng Bản Việt - TOÀN HỆ THỐNG
☆ Thực Tập Sinh Tiềm Năng
↺ 05/05/2019
Ngân hàng Bản Việt - TOÀN HỆ THỐNG
☆ Chuyên viên Quản lý khách hàng cao cấp
↺ 22/11/2018
Ngân hàng Bản Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
↺ 08/08/2016
Ngân hàng Bản Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Kiểm ngân/ Giao dịch Ngân Quỹ
↺ 29/06/2016
Ngân hàng Bản Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Nhân viên quan hệ khách hàng
↺ 22/10/2015
Ngân hàng Bản Việt - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại An Giang