Ngân hàng Bản Việt An Giang Tuyển dụng

0

Ngân hàng Bản Việt
VIET CAPITAL BANK An Giang

www.vietcapitalbank.com.vn
Số 183 – 185 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Ngân hàng Bản Việt Chi nhánh An Giang Tuyển dụng:


Giao Dịch Viên

TOÀN HỆ THỐNG

Chuyên viên Quản lý khách hàng cao cấp

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Kiểm ngân/ Giao dịch Ngân Quỹ

Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Bình luận

avatar
5000