Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giám Đốc Chi Nhánh
  Khu vực Tây Nam Bộ
  31/10/2023
 2. Phó Giám đốc Chi nhánh
  Khu vực Miền Trung
  31/10/2023
 3. Trưởng Phòng Giao dịch
  Hồ Chí Minh
  31/10/2023
 4. Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Hồ Chí Minh
  Khu vực Miền Bắc
  Khu vực Tây Nam Bộ
  31/10/2023
 5. HO - Trưởng Phòng Phát triển Sản phẩm
  Hồ Chí Minh
  15/10/2023
 6. HO - Chuyên viên Nguồn vốn
  Hồ Chí Minh
  15/10/2023
 7. HO - Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Thế Chấp
  Hồ Chí Minh
  31/10/2023
 8. HO - Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Tín chấp và Thẻ
  Hồ Chí Minh
  31/10/2023
 9. HO - Chuyên viên Tài chính
  Hồ Chí Minh
  15/10/2023
 10. New Plus Banker - Chương trình Thực tập sinh Tiềm năng
  Hồ Chí Minh
  Hà Nội
  Khu vực Miền Bắc
  Khu vực Đông Nam Bộ
  Khu vực Tây Nam Bộ
  Khu vực Miền Trung
  31/10/2023
 11. HO - Trưởng Bộ phận Quản lý Hiệu suất
  Hồ Chí Minh
  15/11/2023
 12. Giám đốc Phê duyệt Tín dụng Doanh nghiệp
  Hồ Chí Minh
  15/11/2023
 13. MT - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khu vực Tây Nam Bộ
  15/11/2023
 14. MB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Hà Nội
  31/10/2023
 15. Nhân viên IT Hỗ trợ - Khu vực Hà Nội
  Hà Nội
  15/11/2023
 16. Giám đốc phê duyệt tín dụng Cá nhân
  Hồ Chí Minh
  Hà Nội
  Khu vực Miền Trung
  15/11/2023
 17. Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
  Khu vực Tây Nam Bộ
  15/11/2023
 18. HO - Chuyên Viên Quản lý Hiệu suất
  Hồ Chí Minh
  15/11/2023
 19. MTr - Chuyên Viên Tư Vấn
  Khu vực Miền Trung
  31/10/2023
 20. HCM - Giao Dịch Viên
  Hồ Chí Minh
  31/10/2023
 21. MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khu vực Miền Trung
  31/10/2023
 22. MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khu vực Miền Trung
  31/10/2023
 23. ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khu vực Đông Nam Bộ
  31/10/2023
 24. HO - Chuyên Viên Mua sắm và Cung ứng
  Hồ Chí Minh
  31/10/2023
 25. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Hồ Chí Minh
  31/10/2023
 26. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Hồ Chí Minh
  Hà Nội
  Khu vực Miền Bắc
  31/10/2023
 27. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Hồ Chí Minh
  31/10/2023
 28. HO - TBP Phát triển Kinh doanh - Khối Khách hàng Cá Nhân
  Hồ Chí Minh
  31/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: