Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 11/2023

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 11/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Giám Đốc Chi Nhánh
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 2. Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 3. HO - Chuyên viên giao dịch ngoại hối liên ngân hàng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 4. HO - Chuyên viên Quản lý Rủi ro Dữ liệu và Công nghệ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 5. HO - Trưởng bộ phận Sản phẩm Tín dụng Thế chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 6. Chuyên viên Kiểm soát chất lượng Thẩm định giá
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 01/12/2023
 7. Chuyên viên Đào tạo
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 8. HO - Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Thế Chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 9. HO - Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Tín chấp và Thẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/12/2023
 10. New Plus Banker - Chương trình Thực tập sinh Tiềm năng
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 11. Chuyên viên Định giá Tài sản đảm bảo Khu vực
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 12. HO - Kiểm toán viên CNTT
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 13. HO - Kiểm toán viên cao cấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 14. HO - Kiểm toán viên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 15. HCM - Chuyên Viên Tư Vấn
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 16. HO - Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Huy Động Và Dịch Vụ KHCN
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 17. Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng
  - Nơi làm việc: Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 18. ĐNB - Chuyên Viên Tư Vấn
  - Nơi làm việc: Khu vực Đông Nam Bộ
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 19. MTr - Chuyên Viên Tư Vấn
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 20. MTr - Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 21. HCM - Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 22. MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
  - Hạn nộp: 01/12/2023
 23. MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 24. ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Nơi làm việc: Khu vực Đông Nam Bộ
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 25. ĐNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Khu vực Đông Nam Bộ
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 26. Job Fair - Ngân hàng Bản Việt
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 27. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 28. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 29. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 30. HO - TBP Phát triển Kinh doanh - Khối Khách hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023
 31. HCM - Chuyên Viên Tư Vấn (Call Center)
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 30/11/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: