Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 8/2023

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng:

Ngân hàng Bản Việt Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Phó Giám đốc Chi nhánh
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Bắc, Khu vực Tây Nam Bộ, Khu vực Miền Trung
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 2. Trưởng Phòng Giao dịch
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 3. HO - Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Tín chấp và Thẻ
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 4. HO - Giám đốc Sản phẩm Tín dụng Thế chấp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 5. HO - Trưởng Bộ phận Quản lý Hiệu suất
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/08/2023
 6. HO - Giám đốc Phê duyệt Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 7. HO - Chuyên Viên Quản lý Hiệu suất
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 15/08/2023
 8. MTr - Chuyên Viên Tư Vấn
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 9. HCM - Giao Dịch Viên
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 10. MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 11. MTr - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Khu vực Miền Trung
  - Hạn nộp: 31/08/2023
 12. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  - Hạn nộp: 31/08/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: