Ngân hàng Hảng Hải Hải Phòng Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
msb amp

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam
MSB BANK HẢI PHÒNG

www.msb.com.vn
Số 9 Nguyễn Tri Phương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Ngân hàng MSB Chi nhánh Hải Phòng Tuyển dụng:


[display-posts author=”msb” taxonomy=”tuyen-dung” tax_term=”hai-phong”]


Xem Thêm: Việc làm Hải Phòng