Ngân hàng Phương Đông Đà Nẵng Tuyển dụng

phuong-dong-logoNgân hàng Phương Đông

OCB DA NANG

www.ocb.com.vn
34-36 Đường Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp.DN

Tuyển dụng Tháng 09/2018

thong-bao-tuyen-dung

Tutimviec.com Chia sẽ Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Phương Đông

  1. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân 17/07/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
    - Làm việc tại: ĐÀ NẴNG
  2. Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân 12/01/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
    - Làm việc tại: ĐÀ NẴNG
  3. Chuyên viên Thẩm định giá 09/12/2015 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
    - Làm việc tại: ĐÀ NẴNG