Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng:

Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. IT - Chuyên viên cao cấp Vận hành hệ thống công nghệ
  - Phòng Ban: Bộ phận Vận hành hệ thống
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 2. HO - Chuyên viên cao cấp Phát triển khách hàng - P. Kinh doanh ngoại hối
  - Phòng Ban: Bộ phận Phát triển khách hàng
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 3. Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân - Khu vực Mekong
  - Phòng Ban: Khu vực Mekong 1
  - Nơi làm việc: Multiple locations
 4. Giám đốc Tín dụng cá nhân - Khu vực HCM
  - Phòng Ban: Khu vực RB
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 5. HO - Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu số - Digital Banking
  - Phòng Ban: Bộ phận Phân tích
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 6. HO - Chuyên viên báo cáo dữ liệu số - Digital Banking
  - Phòng Ban: Bộ phận Báo cáo
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 7. Chuyên viên cao cấp Dự án - Khối Quản lý tín dụng - Hội sở
  - Phòng Ban: Dự án Cải tiến cơ chế quản lý DVTD tại ĐVKD
  - Nơi làm việc: Multiple locations
 8. Nhân viên Lễ tân hội sở
  - Phòng Ban: Nhóm Hành chính quản trị
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 9. IT - Chuyên viên chính Quản trị quy trình
  - Phòng Ban: Phòng Quản trị quy trình
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 10. Chuyên viên cao cấp pháp chế
  - Phòng Ban: Phòng Pháp chế
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 11. Nhân viên Chăm sóc khách hàng
  - Phòng Ban: Bộ phận Dịch vụ 24/7
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 12. Chuyên viên cao cấp Truyền thông
  - Phòng Ban: Phòng Truyền thông
  - Nơi làm việc: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: