Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 02/2023

Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng:

Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kế toán Tổng hợp - Khối Quản trị Tài chính
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - Phòng Call Center - Khối Vận hành
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Hạn nộp: 28/02/2023

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng
- Hạn nộp: 28/02/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: