Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Quốc Dân Tuyển dụng:

Ngân hàng QUỐC DÂN Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khối Khách hàng Doanh Nghiệp
  - Nơi làm việc: Bắc Ninh,Bắc Giang,Thái Nguyên,Hải Phòng,Quảng Ninh,Thái Bình,Hưng Yên,Hà Nội,Hồ Chí Minh
 2. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Giám sát dịch vụ - Phòng Vận hành dịch vụ - Khối Công nghệ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 3. Chuyên Viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh
 4. Chuyên viên CPC - Bộ phận CPC - Trung tâm Tái thẩm định
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 5. Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ (Admin) - Bộ phận CPC - Trung tâm Tái thẩm định
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 6. Chuyên viên Thực địa - Bộ phận CPC - Trung tâm Tái thẩm định
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 7. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Thẩm định Tài sản Bảo đảm Miền Nam
  - Nơi làm việc: Long An,Bình Dương,Cần Thơ
 8. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Ngân hàng Số - Khối Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 9. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Kinh doanh Ngoại hối Tiền tệ - Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh
 10. Kiểm toán viên (Mảng Công nghệ thông tin) - Ban Kiểm toán nội bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 11. Kiểm toán viên - Phòng Kiểm toán Miền Bắc - Ban Kiểm toán Nội bộ
  - Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh
 12. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Marketing - Phòng Product Marketing - Khối Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 13. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp - Phòng Định chế Tài chính - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 14. Kiểm soát viên - Khối Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Đà Nẵng
 15. Chuyên viên/Chuyên viên Chính Kinh doanh Ngoại tệ - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 16. Chuyên viên Quản lý Chất lượng dịch vụ khách hàng - Phòng Quản lý chất lượng - Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội
 17. Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  - Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế,Đà Nẵng
 18. Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ (mảng Kiểm soát Văn bản) - Phòng Quản lý Chất lượng - Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hồ Chí Minh,Hà Nội
 19. Chuyên viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ (mảng SLAs) - Phòng Quản lý Chất lượng - Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội
 20. Nhân viên Lễ tân - Khối Vận hành
  - Nơi làm việc: Hà Nội