Ngân hàng Việt Á An Giang Tuyển dụng

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
VIETABANK An Giang

www.vietabank.com.vn
31/1 Trần Hưng Đạo, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng Việt Á Chi nhánh An Giang Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 12/06/2019
Ngân hàng Việt Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên quan hệ khách hàng Cá Nhân
↺ 12/06/2019
Ngân hàng Việt Á - Toàn Hệ Thống
☆ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
↺ 07/05/2019
Ngân hàng Việt Á - TOÀN HỆ THỐNG!
☆ Kiểm Soát Viên
↺ 10/03/2019
Ngân hàng Việt Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Công tác viên Quan hệ Khách hàng Cá Nhân
↺ 18/02/2016
Ngân hàng Việt Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên xử lý nợ
↺ 14/12/2015
Ngân hàng Việt Á - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại An Giang