Ngân hàng Việt Á Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng Việt Á Tuyển dụng:

Ngân hàng Việt Á Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Kiểm soát viên - PGD Hòa Bình (Tỉnh Bạc Liêu)
  - Bạc Liêu Trưởng nhóm / Giám sát
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
  - Ngày Hết Hạn: 18/04/2022
 2. Kiểm soát viên - PGD Hòa Bình (Tỉnh Bạc Liêu)
  - Trưởng Phòng Giao Dịch - PGD Thốt Nốt (TP Cần Thơ)
  - Cần Thơ Trưởng Phòng
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Ngày Hết Hạn: 18/04/2022
 3. Trưởng Phòng Giao Dịch - PGD Thốt Nốt (TP Cần Thơ)
  - CV/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Ngày Hết Hạn: 14/04/2022
 4. CV/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp
  - Giao Dịch Viên [Tp.HCM]
  - Hồ Chí Minh Nhân viên
  - Mức Lương: 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
  - Ngày Hết Hạn: 11/04/2022
 5. Giao Dịch Viên [Tp.HCM]
  - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân [Tp.HCM]
  - Hồ Chí Minh Nhân viên
  - Mức Lương: 6,000,000 - 24,000,000 VNĐ
  - Ngày Hết Hạn: 14/04/2022
 6. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân [Tp.HCM]
  - Chuyên viên/CVC/CVCC Đào tạo - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Ngày Hết Hạn: 31/03/2022
 7. Chuyên viên/CVC/CVCC Đào tạo - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
  - Trưởng Phòng Giao dịch - PGD Trần Cao Vân (Đà Nẵng)
  - Đà Nẵng Trưởng Phòng
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Ngày Hết Hạn: 09/04/2022
 8. Trưởng Phòng Giao dịch - PGD Trần Cao Vân (Đà Nẵng)
  - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Đồng Nai
  - Đồng Nai Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Ngày Hết Hạn: 02/04/2022
 9. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Đồng Nai
  - Chuyên viên Hành chính - Làm việc tại Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
  - Ngày Hết Hạn: 31/03/2022
 10. Chuyên viên Hành chính - Làm việc tại Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
  - CV/CVC/CVCC Quản lý Kinh doanh Bảo hiểm Hà Nội, Quảng Nam
  - Hà Nội, Quảng Nam Nhân viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Ngày Hết Hạn: 31/03/2022
 11. CV/CVC/CVCC Quản lý Kinh doanh Bảo hiểm Hà Nội, Quảng Nam
  - Giao dịch viên - Hà Nội (Khu vực Bắc Từ Liêm)
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
  - Ngày Hết Hạn: 15/04/2022
 12. Giao dịch viên - Hà Nội (Khu vực Bắc Từ Liêm)
  - Giao dịch viên - Hà Nội (CN Hoàng Mai)
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
  - Ngày Hết Hạn: 15/04/2022
 13. Giao dịch viên - Hà Nội (CN Hoàng Mai)
  - CV/CVC/CVCC Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Ngày Hết Hạn: 19/03/2022
 14. CV/CVC/CVCC Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)
  - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Đồng Nai
  - Đồng Nai Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
  - Ngày Hết Hạn: 09/04/2022
 15. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Đồng Nai
  - Kiểm soát viên - Quảng Ngãi (PGD Bình Sơn)
  - Quảng Ngãi Chuyên Viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
  - Ngày Hết Hạn: 15/04/2022
 16. Kiểm soát viên - Quảng Ngãi (PGD Bình Sơn)
  - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Chi Nhánh Buôn Ma Thuột
  - Đắk Lắk Chuyên Viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
 17. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Chi Nhánh Buôn Ma Thuột
  - Chuyên viên Thẻ - Phụ trách Mảng Ngân hàng Số - HO Hà Đông
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 18. Chuyên viên Thẻ - Phụ trách Mảng Ngân hàng Số - HO Hà Đông
  - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - CN Buôn Ma Thuột
  - Đắk Lắk Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 19. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - CN Buôn Ma Thuột
  - Giao Dịch Viên - PGD Biên Hòa (CN Đồng Nai)
  - Đồng Nai Nhân viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
 20. Giao Dịch Viên - PGD Biên Hòa (CN Đồng Nai)
  - Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - PGD Châu Đốc (Tỉnh An Giang)
  - An Giang Nhân viên
  - Mức Lương: 6,000,000 - 24,000,000 VNĐ
 21. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - PGD Châu Đốc (Tỉnh An Giang)
  - Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân - CN Cần Thơ, PGD Ninh Kiều, PGD An Nghiệp, PGD Thốt Nốt
  - Cần Thơ Chuyên Viên
  - Mức Lương: 6,000,000 - 24,000,000 VNĐ
 22. Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân - CN Cần Thơ, PGD Ninh Kiều, PGD An Nghiệp, PGD Thốt Nốt
  - Nhân viên Thủ Qũy - CN Quảng Ninh
  - Quảng Ninh Nhân viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 23. Nhân viên Thủ Qũy - CN Quảng Ninh
  - CV/CVCC Khách hàng chiến lược - Ưu tiên Nam giới
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 24. CV/CVCC Khách hàng chiến lược - Ưu tiên Nam giới
  - Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân (Quảng Ninh)
  - Quảng Ninh Trưởng Phòng
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
 25. Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân (Quảng Ninh)
  - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội (Khu vực Long Biên, Hà Đông)
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
 26. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội (Khu vực Long Biên, Hà Đông)
  - Giao Dịch Viên (Tp Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành)
  - Quảng Nam Nhân viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
 27. Giao Dịch Viên (Tp Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành)
  - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - (Tp Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình)
  - Quảng Nam Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 28. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - (Tp Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình)
  - Chuyên viên IT Hỗ trợ Vận hành người dùng - Hội sở Hà Nội - Quận Hà Đông
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 29. Chuyên viên IT Hỗ trợ Vận hành người dùng - Hội sở Hà Nội - Quận Hà Đông
  - Chuyên viên Kinh doanh Vàng và Ngoại tệ
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 30. Chuyên viên Kinh doanh Vàng và Ngoại tệ
  - Chuyên viên Định chế tài chính (FI)
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 31. Chuyên viên Định chế tài chính (FI)
  - Chuyên viên Quản trị và Nghiệp vụ Nhân sự (Mảng Bảo hiểm Xã hội)
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 32. Chuyên viên Quản trị và Nghiệp vụ Nhân sự (Mảng Bảo hiểm Xã hội)
  - Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân - CN Củ Chi
  - Hồ Chí Minh Trưởng Phòng
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 33. Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân - CN Củ Chi
  - Giám Đốc Chi Nhánh Khu vực Hà Nội
  - Hà Nội Giám đốc
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
 34. Giám Đốc Chi Nhánh Khu vực Hà Nội
  - Giao dịch viên - PGD Ô Môn (Thành phố Cần Thơ)
  - Cần Thơ Nhân viên
  - Mức Lương: 6,500,000 - 9,000,000 VNĐ
 35. Giao dịch viên - PGD Ô Môn (Thành phố Cần Thơ)
  - Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Chi nhánh Bạc Liêu
  - Bạc Liêu Nhân viên
  - Mức Lương: 6,000,000 - 24,000,000 VNĐ
 36. Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Chi nhánh Bạc Liêu
  - Giao Dịch Viên - PGD Hòa Bình (Tỉnh Bạc Liêu)
  - Bạc Liêu Nhân viên
  - Mức Lương: 6,500,000 - 9,000,000 VNĐ
 37. Giao Dịch Viên - PGD Hòa Bình (Tỉnh Bạc Liêu)
  - Trưởng Bộ phận Hô trợ pháp lý - Trung tâm Xử lý nợ
  - Hồ Chí Minh Trưởng nhóm / Giám sát
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 38. Trưởng Bộ phận Hô trợ pháp lý - Trung tâm Xử lý nợ
  - Chuyên viên Xử lý Nợ
  - Hồ Chí Minh Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 39. Chuyên viên Xử lý Nợ
  - Chuyên viên Call Center - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 40. Chuyên viên Call Center - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
  - Chuyên viên Thẩm Định giá khu vực Hà Nội, Phan Thiết, Bình Dương
  - Hà Nội, Bình Thuận, Bình Dương Nhân viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 41. Chuyên viên Thẩm Định giá khu vực Hà Nội, Phan Thiết, Bình Dương
  - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Phan Thiết
  - Bình Thuận Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 42. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Phan Thiết
  - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Bình Dương
  - Bình Dương Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 43. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Bình Dương
  - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (PGD An Nhơn - Quy Nhơn)
  - Bình Định Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 44. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (PGD An Nhơn - Quy Nhơn)
  - Giao dịch viên - Hà Nội (Khu vực: Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai,...)
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
 45. Giao dịch viên - Hà Nội (Khu vực: Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai,...)
  - Chuyên Viên Hậu Kiểm (Hà Nội)
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh
 46. Chuyên Viên Hậu Kiểm (Hà Nội)
  - Chuyên viên cao cấp Pháp chế làm việc Hội sở- Khu vực Hà Đông& Hồ chí Minh
  - Hà Nội, Hồ Chí Minh Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 47. Chuyên viên cao cấp Pháp chế làm việc Hội sở- Khu vực Hà Đông& Hồ chí Minh
  - Tuyển dụng Chuyên viên Tiếp thị và Phát triển sản phẩm Khách hàng cá nhân - làm việc tại Hội sở Khu vực Hà Đông
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 48. Tuyển dụng Chuyên viên Tiếp thị và Phát triển sản phẩm Khách hàng cá nhân - làm việc tại Hội sở Khu vực Hà Đông
  - Tuyển dụng Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - làm việc Hội sở - KV Hà Đông
  - Hà Nội Trưởng Phòng
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 49. Tuyển dụng Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - làm việc Hội sở - KV Hà Đông
  - Chuyên viên Quản lý kinh doanh (Mảng thúc đẩy kinh doanh, làm việc Hội sở KV HÀ ĐÔNG)
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 50. Chuyên viên Quản lý kinh doanh (Mảng thúc đẩy kinh doanh, làm việc Hội sở KV HÀ ĐÔNG)
  - Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh ngoại tệ làm việc Hội sở Khu vực Hà Đông
  - Hà Nội Chuyên Viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 51. Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh ngoại tệ làm việc Hội sở Khu vực Hà Đông
  - Tuyển 02 Chuyên viên cao cấp pháp chế làm việc tại Hội sở Hà Nội(KV Hà đông) và KV Hồ Chí Minh
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Lương thỏa thuận
 52. Tuyển 02 Chuyên viên cao cấp pháp chế làm việc tại Hội sở Hà Nội(KV Hà đông) và KV Hồ Chí Minh
  - Giao Dịch Viên (Khu vực Long Biên, Hà Đông)
  - Hà Nội Nhân viên
  - Mức Lương: Cạnh Tranh

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: