Nielsen Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
nielsen amp

Nielsen Vietnam

careers.nielsen.com

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Công ty Nielsen Tuyển dụng:


  1. SENIOR EXECUTIVE, CI QUANTITATIVE
  2. ADVANCED ANALYTICS CONSULTING, SENIOR EXECUTIVE
  3. REPORTING EXECUTIVE
  4. EXECUTIVE FOR RESOURCE, TRAINING & ASSETS
  5. EXECUTIVE, CONSUMER INSIGHT – QUANTITATIVE
  6. REPORTING EXECUTIVE
  7. MANAGER, CONSUMER INSIGHTS – QUANTITATIVE
  8. MANAGER, CONSUMER INSIGHT – QUANTITATIVE
  9. ANALYTICS SENIOR EXECUTIVE, RETAILS MEASUREMENT SERVICE

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: careers.nielsen.com


Xem Thêm: Việc làm tại Cần Thơ