Ốc 102 – Vị Thanh Tuyển Nhân viên Phục vụ

Ốc 102 – Vị Thanh Tuyển Nhân viên Phục vụ

TUYỂN NHÂN VIÊN

Hiện Quán cần tuyển nhân viên phục vụ

Địa chỉ: 18.a lưu hữu Phước.p1. Tp vị thanh, Hậu Giang

??0818123068 quan tâm liên hệ số để được trao đổi, nhận việc

ỨNG TUYỂN