Ngân hàng Phương Đông Vĩnh Long Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
ocb amp

Ngân hàng Phương Đông
OCB Vĩnh Long

www.ocb.com.vn
81-83 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Ngân hàng Phương Đông Chi nhánh Vĩnh Long Tuyển dụng:


[display-posts author=”ocb” taxonomy=”tuyen-dung” tax_term=”vinh-long” include_excerpt=”true”]


Xem Thêm: Việc làm tại Vĩnh Long