Ngân hàng Phương Đông Vĩnh Long Tuyển dụng

Ngân hàng Phương Đông
OCB Vĩnh Long

www.ocb.com.vn
81-83 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Tuyển dụng Tháng 06/2019

Ngân hàng Phương Đông Chi nhánh Vĩnh Long Tuyển dụng:


☆ Giao dịch viên
↺ 07/05/2019
Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Long An, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau
☆ OCB Tuyển Nhân viên Kinh doanh
↺ 19/02/2019
Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
↺ 19/02/2019
Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!
☆ Chuyên viên dịch vụ tín dụng
↺ 27/11/2018
Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống!

Xem Thêm: Việc làm tại Vĩnh Long