OPPO Bắc Kạn Tuyển dụng

oppomobile-logoCông Ty TNHH MTV Khoa Học Và Kỹ Thuật OPPO

OPPO BẮC KẠN

www.oppomobile.vn

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

OPPO Bắc Kạn Tuyển dụng:

OPPO MOBILE Tuyển Nhân viên Kinh Doanh

Oppo Mobile
- Làm việc tại: Toàn Quốc

*******
viec lam bac kan kết nối nhà tuyển dụng và người tìm việc tại BẮC KẠN