Pesico Cần Thơ Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
pesico amp

Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo
PEPSI CẦN THƠ

suntorypepsico.vn
Lô 2.19B, 2.19D, 2.19D1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

PESICO Cần Thơ Tuyển dụng:


[display-posts author=”pesico” taxonomy=”tuyen-dung” tax_term=”can-tho”]


Xem Thêm: Việc làm Cần Thơ