PG BANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

Ngân hàng PG Bank Tuyển dụng:

PG BANK Tuyển dụng Tháng 2/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Định giá
  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
 2. Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng - Khối Vận hành
  -Vị trí: Chuyên viên
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 3. Kỹ sư lập trình ứng dụng (.Net,datawarehouse)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 4. Giao dịch viên
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương
 5. Kiểm soát viên
  -Nơi làm việc: Bắc Ninh
 6. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp
  -Vị trí: Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh
 7. Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 8. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
  -Nơi làm việc: Đà Nẵng
 9. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 10. Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách bán lẻ
  -Vị trí: Quản lý
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
 11. Chuyên viên Kiểm toán hoạt động tín dụng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 12. Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 13. Trưởng phòng Kiểm soát kế toán (Khối Tài chính)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 14. Chuyên viên Quản lý kinh doanh (Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 15. Nhân viên Lễ tân - Hành chính
  -Nơi làm việc: Bình Dương
 16. Trưởng bộ phận Chính sách kinh doanh
  -Vị trí: Trưởng bộ phận
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 17. Chuyên Viên Xử Lý & Thu Hồi Nợ
  -Vị trí: Chuyên viên
  -Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
 18. Chuyên viên Quản lý quy trình và hỗ trợ nghiệp vụ (Khối Vận hành)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 19. Chuyên viên Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế (Khối Vận hành)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 20. Kỹ sư Quản trị cơ sở dữ liệu
  -Vị trí: Kỹ sư/Chuyên viên
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 21. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (Khối Quản lý rủi ro)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 22. Trưởng bộ phận Chính sách rủi ro hoạt động (Khối Quản lý rủi ro)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 23. Chuyên viên Giám sát tín dụng (Khối Quản lý rủi ro) - Số lượng: 06
  -Nơi làm việc: TP, Hồ Chí Minh, Hà Nội
 24. Thư ký (Khối Hành chính tổng hợp)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 25. Giám đốc phát triển kinh doanh bảo hiểm vùng
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 26. Trưởng phòng Kế toán giao dịch và kho quỹ
  -Vị trí: Quản lý
  -Nơi làm việc: Bình Dương
 27. Chuyên viên chính quản trị ứng dụng Core Banking (Khối Công nghệ thông tin)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 28. Chuyên viên chính quản trị ứng dụng Ngân hàng số (Khối Công nghệ thông tin)
  -Nơi làm việc: Hà Nội
 29. Chuyên viên chính quản trị ứng dụng Thẻ (Khối Công nghệ thông tin)
  -Nơi làm việc: Hà Nội

ỨNG TUYỂN:
 • Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: