PG BANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

Ngân hàng PG Bank Tuyển dụng:

PG BANK Tuyển dụng Tháng 3/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Kiểm soát viên
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh
 2. Chuyên viên tuyển dụng (Ưu tiên nam) - Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực
  - Địa điểm: Hà Nội
 3. Chuyên viên Chính sách và Quản lý danh mục tín dụng (Khối Quản lý rủi ro)
  - Địa điểm: Hà Nội
 4. Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách bán lẻ
  - Vị trí: Quản lý
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
 5. Chuyên viên Chính sách rủi ro hoạt động (Khối Quản lý rủi ro)
  - Địa điểm: Hà Nội
 6. Chuyên viên Chính sách và phát triển sản phẩm giao dịch (Khối Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp)
  - Địa điểm: Hà Nội
  - Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
  - Địa điểm: Hà Nội
 7. Chuyên viên Kiểm toán hoạt động tín dụng
  - Địa điểm: Hà Nội
 8. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Mobile Card
  - Địa điểm: Hà Nội
 9. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ mảng cho vay
  - Địa điểm: Hà Nội
 10. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ mảng huy động
  - Địa điểm: Hà Nội
 11. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 12. Chuyên viên chính quản trị ứng dụng Thẻ (Khối Công nghệ thông tin)
  - Địa điểm: Hà Nội
 13. Chuyên viên chính quản trị ứng dụng Ngân hàng số (Khối Công nghệ thông tin)
  - Địa điểm: Hà Nội
 14. Chuyên viên chính quản trị ứng dụng Core Banking (Khối Công nghệ thông tin)
  - Địa điểm: Hà Nội
 15. Kỹ sư Quản trị cơ sở dữ liệu
  - Vị trí: Kỹ sư/Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 16. Kỹ sư lập trình ứng dụng (.Net,datawarehouse)
  - Địa điểm: Hà Nội
 17. Kỹ sư Quản trị hệ thống
  - Địa điểm: Hà Nội
 18. Chuyên viên Quản lý kinh doanh (Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ)
  - Địa điểm: Hà Nội
 19. Trưởng bộ phận Chính sách kinh doanh
  - Vị trí: Trưởng bộ phận
  - Địa điểm: Hà Nội
 20. Chuyên Viên Xử Lý & Thu Hồi Nợ
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
 21. Chuyên viên Kế toán tài chính
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 22. Chuyên viên Kế hoạch tài chính
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 23. Nhân viên Ngân quỹ
  - Địa điểm: An Giang
 24. Giao dịch viên
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh
 25. Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh
 26. Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
  - Địa điểm: Cần Thơ, Đà Nẵng
 27. Trưởng phòng Kế toán giao dịch và kho quỹ
  - Vị trí: Quản lý
  - Địa điểm: Bình Dương
 28. Trưởng phòng giao dịch
  - Vị trí: TPGD
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội
 29. Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An
 30. Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (Khối Quản lý rủi ro)
  - Địa điểm: Hà Nội
 31. Chuyên viên Định giá
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 32. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường (Khối Quản lý rủi ro)
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 33. Chuyên viên Tác nghiệp tín dụng - Khối Vận hành
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 34. Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 35. Trưởng phòng Kiểm soát kế toán (Khối Tài chính)
  - Địa điểm: Hà Nội
 36. Nhân viên Lễ tân - Hành chính
  - Địa điểm: Bình Dương
 37. Chuyên viên Quản lý quy trình và hỗ trợ nghiệp vụ (Khối Vận hành)
  - Địa điểm: Hà Nội
 38. Chuyên viên Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế (Khối Vận hành)
  - Địa điểm: Hà Nội
 39. Trưởng bộ phận Chính sách rủi ro hoạt động (Khối Quản lý rủi ro)
  - Địa điểm: Hà Nội
 40. Chuyên viên Giám sát tín dụng (Khối Quản lý rủi ro) - Số lượng: 06
  - Địa điểm: TP, Hồ Chí Minh, Hà Nội
 41. Thư ký (Khối Hành chính tổng hợp)
  - Địa điểm: Hà Nội
 42. Giám đốc phát triển kinh doanh bảo hiểm vùng
  - Địa điểm: Hà Nội
 43. Trưởng bộ phận Cảnh báo sớm và nhắc nợ (Khối Quản lý rủi ro)
  - Địa điểm: Hà Nội
 44. Chuyên viên hỗ trợ nghiệp vụ
  - Địa điểm: Hà Nội
 45. Kỹ sư Phát triển phần mềm
  - Vị trí: Kỹ sư/Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 46. Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp tư vấn kinh doanh, thẩm định hợp đồng
  - Địa điểm: Hà Nội
 47. Chuyên gia Phê duyệt
  - Vị trí: Chuyên gia
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
 48. Thư ký Hội đồng tín dụng (Khối Quản lý rủi ro)
  - Địa điểm: Hà Nội
 49. Nhân viên Lái xe
  - Địa điểm: Bắc Ninh
 50. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - Khối Vận hành
  - Địa điểm: Hà Nội
 51. Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Khối Vận hành
  - Địa điểm: Hà Nội
 52. Chuyên viên Phòng chống rửa tiền (Khối Quản lý rủi ro)
  - Địa điểm: Hà Nội
 53. Chuyên viên Quản lý bán hàng
  - Địa điểm: Hà Nội
 54. Trưởng phòng Phát triển sản phẩm dịch vụ thanh toán (Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ)
  - Địa điểm: Hà Nội
 55. Chuyên viên kế toán tổng hợp (mảng huy động)
  - Địa điểm: Hà Nội
 56. Chuyên viên Đối soát và Hỗ trợ nghiệp vụ thẻ
  - Địa điểm: Hà Nội
 57. Trưởng phòng (Phòng Vận hành thẻ và Ngân hàng điện tử - Khối Vận hành)
  - Vị trí: Trưởng phòng
  - Địa điểm: Hà Nội
 58. Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên tuân thủ
  - Địa điểm: Hà Nội
 59. Chuyên viên Phát triển dịch vụ thanh toán
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 60. Chuyên viên Phái sinh hàng hóa
  - Địa điểm: Hà Nội
 61. Chuyên viên Định giá
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: Đồng Nai
 62. Chuyên viên Điều phối
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 63. Chuyên viên Quản lý bán hàng
  - Vị trí: Chuyên viên - Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  - Địa điểm: Hà Nội
 64. Phó Giám đốc Chi nhánh
  - Vị trí: PGĐ CN
  - Địa điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
 65. Giám đốc Chi nhánh
  - Vị trí: GĐCN
  - Địa điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
 66. Chuyên viên Phát triển đối tác
  - Vị trí: Chuyên viên Phát triển đối tác
  - Địa điểm: Hà Nội
 67. Kiểm soát viên Quản lý tín dụng
  - Vị trí: Kiểm soát viên
  - Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 68. Chuyên viên Dịch vụ khách hàng
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 69. Chuyên viên Giải quyết tra soát khiếu nại
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 70. Thực tập sinh tín dụng cá nhân
  - Vị trí: Thực tập sinh
  - Địa điểm: Toàn quốc
 71. Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng cá nhân
  - Vị trí: Chuyên viên
  - Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 72. Kỹ sư Quản trị hệ thống
  - Vị trí: Kỹ sư/Chuyên viên
  - Địa điểm: Hà Nội
 73. Hội sở Hà Nội - Khối Công nghệ thông tin - Chuyên viên Triển khai và hỗ trợ vận hành
  - Vị trí: Chuyên viên Triển khai và hỗ trợ vận hành
  - Địa điểm: Hội sở Hà Nội

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: