PICO Bắc Giang Tuyển dụng

s

s

ỨNG TUYỂN:

[acf field="ung_tuyen"]
pico amp

Công ty Cổ phần Pi Co
PICO Bắc Giang

pico.vn
Tòa nhà Hapro, Quảng trường 3/2, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang

Tuyển dụng Tháng [Thang_TD]

Siêu thị PICO Chi nhánh Bắc Giang Tuyển dụng:


[display-posts author=”pico” taxonomy=”tuyen-dung” tax_term=”bac-giang” orderby=”rand”]


Xem Thêm: Tìm việc làm Bắc Giang