PNJ Đà Nẵng Tuyển dụng

pnj-logoCTCP Vàng bạc Đá quí PHÚ NHUẬN

PNJ DA NANG

www.pnj.com.vn
123 Hùng Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tuyển dụng Tháng 03/2019

thong-bao-tuyen-dung

PNJ Chi nhánh Đà Nẵng Tuyển dụng:

PNJ Đà Nẵng Tuyển Tư vấn viên

Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
- Làm việc tại: Đà Nẵng